Generell info

Styrets sammensetting

Operativt styre: Ivaretar alle oppgaver knyttet til administrasjon, økonomi, regnskap, medlemsarkiv, forvaltning av driftsavtale Marienlysthallen, oppfølging av trenere/lag og ivareta sportslig utvikling i klubb i samarbeid med sportslig utvalg.

NavnJobbE-post
Ann Kristin NetlandLagkontakt/Styrelederannkristin44@hotmail.com
Jesper TobiassenStyremedlem/Hovedtrenerjesper.tobiassen@gmail.com
Hanne SognStyremedlemhansogn@hotmail.com
Lisa Østensen KosmoStyremedlemlisakosmo@me.com
Olga Eric StrandStyremedlemolga.strand@leaseplan.no
Stig Melón-BratvoldStyremedlemstig.bratvold@gmail.com

Sportslig utvalg

Bidrar i fordeling treningstid i Marienlysthallen og bidrar i den sportslige utviklingen i klubben.

NavnE-post
Ronny Andersenandersen_oslo@hotmail.com
Benedikte Stiffstiff@kinderstiff.no