Generell info

Om oss

Bislet basket er en foreldre drevet breddeklubb for barn og ungdom. Målet er at mange skal spille basket lenge.
Klubben ble etablert i 1993 av tidligere elitespillere. I dag er vi 360+ spillere i klubben.

Styrets sammensetting

Operativt styre: Ivaretar alle oppgaver knyttet til administrasjon, økonomi, regnskap, medlemsarkiv, forvaltning av driftsavtale Marienlysthallen, oppfølging av trenere/lag og ivareta sportslig utvikling i klubb i samarbeid med sportslig utvalg.

[staff_list 5410]

Sportslig utvalg

Bidrar i fordeling treningstid i Marienlysthallen og bidrar i den sportslige utviklingen i klubben.

[staff_list 5415]