Generell info

Styrets sammensetting

Operativt styre: Ivaretar alle oppgaver knyttet til administrasjon, økonomi, regnskap, medlemsarkiv, forvaltning av driftsavtale Marienlysthallen, oppfølging av trenere/lag og ivareta sportslig utvikling i klubb i samarbeid med sportslig utvalg.

NavnJobbE-post
Lars Oswald DahlStyrelederlarsosw@gmail.com
Ales ReeStyremedlem/Økonomiansvarligales.ree@gmail.com
Espen DronsettLagkontakt/Styremedlem/Hallansvarligdronsett@dronsett.no
Glenn SkavøyLagkontakt/Styremedlemskavoy@broadpark.no

Sportslig utvalg

Bidrar i fordeling treningstid i Marienlysthallen og bidrar i den sportslige utviklingen i klubben.

NavnE-post
Ronny Andersenandersen_oslo@hotmail.com
Geir Mandtgeir.mandt@gmail.com