Rutiner ved hallvakt

Har du hallansvar må du møte opp i hallen minimum én time før kampstart for å klargjøre hallen samt ta imot gjestelag. (NB – se egne koronarutiner for høsten 2020 på forsiden av denne nettsiden).

Detaljerte rutiner for hallansvar og detaljert beskrivelse av ORRA-rapportering kan lastes ned her.
Merk dere at det alltid må være minimum to representanter fra Bislet lag tilstede under hele hallansvars-perioden. Dere må møte opp en time før første kamp starter.

Det er to moppestativ i tilsynsvaktrom som benyttes ved vask av gulv i hall. Gulv skal moppes over ved start og slutt. I tillegg kan dere holde kontakt dommer underveis slik at han kan vurdere om det er behov for litt mopping mens kampene pågå.

Takk for at dere bidrar til å avvikle kampene i Marienlysthallen!