Hvordan betale dommer?

Rutiner for betaling av dommerpenger og refusjon av utlegg

  1. Lagkontakt eller en annen person rundt laget tar ansvar for at dere enten kan betale med kontant eller via digitale løsninger som Vipps
  2. Etter kamp betales dommerne. Man sørger for å fylle ut dommerskjemaet og få signatur fra dommer. Dommerskjemaet ligger oppe i styrerommet ved inngangen og skal tas ned av hallvakt. På baksiden står det også hvor mye dommerne skal ha betalt
  3. Scann kvitteringen (dommerskjemaet) som dommeren har signert og send PDF til økonomiansvarlig i styret Ales Ree (ales.ree@gmail.com). I mailen skriver du betalingsinfo (ditt navn og kontonummer) og summen du har utbetalt
  4. Du får tilbakebetalt penger til din konto så fort vi har sett over skjemaet

Hva skal dommerne ha betalt?

Husk at det i utgangspunktet skal være to dommere pr. kamp. Oversikt over nye dommersatser finner du her.