Hva er lagkontakten sine oppgaver?

 1. Ha tett kontakt med trener angående drifting av laget
 2. Være mellomledd og formidle beskjeder mellom styret og spillere/foresatte
 3. Sørge for informasjon om kamper og holde oversikt over hvem som kommer
 4. Sørge for bemanning av sekretariat ved hjemmekamper, motivere foresatte og spillere til å delta på sekretariatskurs
 5. Innrapportering av kampresultater ved hjemmekamp
 6. Betale dommerne ved hjemmekamper
 7. Følge med på kretsens nettsider for nyheter og tilbud for egen årgang i samråd med trener
 8. Ajourføre spillerliste for laget, sende informasjon om medlemmer som kommer og går fortløpende til medlemsansvarlig i styret 
 9. Sørge for draktvask, enten selv eller ved å delegere til andre foreldre på laget
 10. Arrangere sosiale aktiviteter for laget, f eks juleavslutning, serieavslutning, sommeravslutning, eller velge å delegere til andre på laget
 11. Organisere lagets hallansvarsdager (I forbindelse med kampavvikling i helgene gjennom sesongen, eller delegere dette til andre foreldre på laget. (Hvert lag har totalt ca. 3-4 vakter i løpet av høst/vår sesong).