Hva er lagkontakten sine oppgaver?

 1. Ha tett kontakt med trener angående drifting av laget
 2. Være mellomledd mellom styret og spillere/foresatte
 3. Videreformidle beskjeder fra styret til spillere/foresatte
 4. Avlaste trener med praktiske oppgaver
 5. Sørge for draktvask, enten selv eller ved å delegere til andre foreldre på laget
 6. Sørge for informasjon om kamper og holde oversikt over hvem som kommer
 7. Betale dommerne ved hjemmekamper
 8. Organisere reise til bortekamper
 9. Følge med på kretsens nettsider for nyheter og tilbud for egen årgang i samråd med trener
 10. Ajourføre spillerliste for laget, sende informasjon om medlemmer som kommer og går fortløpende til kasserer og medlemsansvarlig
 11. Arrangere sosiale aktiviteter for laget, f eks juleavslutning, serieavslutning, sommeravslutning
 12. Sørge for bemanning av sekretariat ved hjemmekamper, motivere foresatte og spillere til å delta på sekretariatskurs
 13. Innrapportering av kampresultater ved hjemmekamp
 14. Organisere lagets hallansvarsdager (I forbindelse med kampavvikling i helgene gjennom bakset sesongen- Hvert lag har totalt ca. 3-4 vakter i løpet av høst/vår sesong)