Hvordan registrere resultat?

Er kampen spilt, vil Dommere, Lagleder og Trenere kunne registrere resultatet for kampen, samt endre om resultatet er feil (frem til at resultatet er godkjent i systemet).

Når en har rettigheter til å registrere resultat kommer knappen «Registrer resultat» opp. Når en klikker på denne, kan man registrere resultat i vinduet som åpner seg.

Les om Min Basket

Kampprotokoll sendes fra høsten 2020 via live kampskjema 

Minner om at hjemmelaget er ansvarlig for at original kampprotokoll leveres til NBBF Region Øst. Fra høsten 2020 skal dette gjøres via live kampskjema. Alle lagkontakter skal ha fått innføring i dette, hvis ikke ta kontakt med styreleder Lars O. Dahl (larsosw@gmail.com)