Skjema for utfylling av timer og info. om TRENERKURS

Hei alle flinke trenere i Bislet Basket,

Jeg må minne dere om at dere må sende inn timeliste til Ann Kristin nå før jul. Se info. under om hva som skal med.

Trenerutdanning

Vi er som nevnt mange ganger opptatt at dere kvalifiserer videre som trenere. Lønna øker for deres del, men ikke minst får vi gitt et enda bedre tilbud til barna i Bislet Basket, når dere kan mer?. Vi oppfordrer dere alle til å se på tilbudet som gis via NBBF Region Øst og NBBF. Meld dere på er oppfordringen altså, klubben betaler. Orienter dere i div. kurs under og husk at dere selv også kan gå inn på basket.no og sjekke ut kurs!!

Region Øst har annonsert at dere kan få trenerstipend, følgende info har kommet fra regionen:

Nå kan dere få trenere inn på GRATIS Trener 1 kurs, gjennom å søke på Trenerstipend.
Se mer informasjon her eller i vedlegget.

Les om trenerstipend

Vi har allerede 3 påmeldte til vårens Trener 1 kurs.
Hvis noen av de skal inn på Trenerstipend så send oss en kortfattet mail

Oversikt over vårens trenerkurs:

Kurs ​Dato ​Sted ​Tid ​Pris ​Påmeldingsfrist
​Easy Basket ​16-17.februar 2019 ​Oslo (hall kommer) ​10.00-15.00 ​600kr/deltaker ​27.januar 2019
​Easy Basket Engelsk ​23-24.februar 2019 ​Oslo (hall kommer) ​10.00-15.00 ​​​600kr/deltaker ​3.februar 2019
​Easy Basket ​13-14.april 2019 ​Oslo (hall kommer) ​10.00-15.00 ​​​600kr/deltaker ​24.mars 2019
​Easy Basket ​4-5.mai 2019 ​Oslo (hall kommer) ​10.00-15.00 ​​​600kr/deltaker ​14.april 2019
​Trener 1 Norsk ​24.april 2019
2.mai 2019
7.mai 20194-5.mai 2019
18-19.mai 2019
Ekeberg rom 338

Oslo (hall kommer)

​18.00-21.00

09.00-16.00

​2000kr/deltaker ​7.april 2019
Trener 1 Engelsk 23.april 2019
29.april 2019
8.mai 20194-5mai 2019
18-19.mai 2019
Ekeberg Rom 338

Oslo (hall kommer)

18.00-21.00

09.00-16.00

2000kr/deltaker 7.april 2019
EVU Kurs med Brent og Kalle 6.februar 2019 ​Persbråten Vgs ​17.30-21.00 ​200kr/deltaker eller
ubegrenset antall trenere fra samme klubb for 1000kr
​31.januar 2019

 

Krav til deltager på kurs:

Easy Basket Trenerkurs – fyller 15 år i kursåret (2018 født i 2003, 2019 født i 2004)
Trener 1 Trenerkurs – fullført og godkjent Easy Basket Trenerkurs

EVU-kurs: https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/EVU-6-februar-2019.aspx

Den store trenerhelgen, se info. her: https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20trener%20-%20DST.aspx

For de av dere som er interessert i dommerkurs, se her: https://basket.klubb.nif.no/regionost/Sider/Regionsregler.aspx

Dersom dere ønsker å melde dere på kurs er det viktig at dere sier ifra, evt. setter meg på kopi på mail til regionene eller forbundet. Vi MÅ ha oversikt over hvem som tar kurs og hvilket nivå dere er på.

NB! Jeg savner fortsatt en del politiattester, flott om de sendes meg omgående.

Riktig god jul og tusen takk for super innsats i 2018 ?

Hilsen Hanne
Styremedlem
Bislet Basket