Rutiner ved hallvakt

Har du hallansvar må du møte opp i hallen minimum én time før kampstart for å klargjøre hallen samt ta imot gjestelag.

Detaljerte rutiner for hallansvar og detaljert beskrivelse av ORRA-rapportering kan lastes ned her.
Merk dere at det alltid må være minimum to representanter fra Bislet lag tilstede under hele hallansvars-perioden. Dere må møte opp en time før første kamp starter.

Hva gjelder renhold i hall fikk hvert lag utdelt fire mopper hver forrige sesong. Disse skal tas med hver gang dere har hallansvar. Det er to moppestativ i tilsynsvaktrom som benyttes ved vask av gulv i hall. Gulv skal moppes over ved start og slutt. I tillegg kan dere holde kontakt dommer underveis slik at han kan vurdere om det er behov for litt mopping mens kampene pågå.

Dere som er nye lag og eller av andre grunner ikke har mottatt mopper enda er det flott om dere selv kjøpe inn fire mopper og sende kvittering for refusjon til Ann Kristin. Den lokale Jerniaen på St.Hanshaugen har mopper i rett størrelse

Takk for at dere bidrar til å avvikle kampene i Marienlysthallen!

Nøkler må inntil ny ordning for nøkkelavhenting kommer i stand hentes hos styreleder Ann Kristin Netland i Schwendsens gate 17, avtale om tidspunkt direkte med Ann Kristin.